Welcome to the Institutional Repository CONACYT


Bienvenido al Repositorio Nacional de México

Este es el medio de Acceso Abierto que el CONACyT ha habilitado para la consulta y el depósito de los recursos de información científica, tecnológica y de innovación (RIACTIs). El Repositorio Nacional busca poner a disposición del público en general los recursos de información derivados de proyectos de investigación científica, tecnológica y la innovación para facilitar su consulta, uso y reúso.

Browsing by Author Yong Zhang.


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results 1 to 5 of 5


Issue DateTitlePublication Type/ Resource TypeAuthor(s)Submit Date
2020Comparison of SARS-CoV-2 infections among 3 species of non-human primatesArtículoShuaiyao Lu.; Yuan Zhao.; Wenhai Yu.; Yun Yang.; Jiahong Gao.; Junbin Wang.; Dexuan Kuang.; Mengli Yang.; Jing Yang.; Chunxia Ma.; Jingwen Xu.; Haiyan Li.; Siwen Zhao.; Jingmei Li.; Haixuan Wang.; Haiting Long.; Jingxian Zhou.; Fangyu Luo.; Kaiyun Ding.; Daoju Wu.; Yong Zhang.; Yingliang Dong.; Yuqin Liu.; Yingqiu Zheng.; Xiaochen Lin.; Li Jiao.; Huanying Zheng.; Qing Dai.; Qiangmin Sun.; Yunzhang Hu.; Changwen Ke.; Hongqi Liu.; Xiaozhong Peng.-
2020COVID-19 infection and recovery in various countries: Modeling the dynamics and evaluating the non-pharmaceutical mitigation scenariosArtículoYong Zhang.; Xiangnan Yu.; HongGuang Sun.; Geoffrey R Tick.; Wei Wei.; Bin Jin.-
2020Gastrointestinal tract symptoms in coronavirus disease 2019: Analysis of clinical symptoms in adult patientsArtículoYong Zhang.-
2020Pulmonary radiological change of COVID-19 patients with 99mTc-MDP treatmentArtículoXiaolin Yuan.; Wanrong Yi.; Baoyi Liu.; Simiao Tian.; Fang Cao.; Ruoyu Wang.; Baiwen Qi.; Faqiang Lu.; Meiyun Fang.; Fuyang Pei.; Ming Chen.; Lichuan Zhang.; Yong Zhang.; Xiuzhi Zhang.; Zhenyu Pan.; Dewei Zhao.; Aixi Yu.-
2020Site-specific N-glycosylation Characterization of Recombinant SARS-CoV-2 Spike Proteins using High-Resolution Mass SpectrometryArtículoYong Zhang.; Wanjun Zhao.; Yonghong Mao.; Shisheng Wang.; Yi Zhong.; Tao Su.; Meng Gong.; Xiaofeng Lu.; Jingqiu Cheng.; Hao Yang.-