Welcome to the Institutional Repository CONACYT


Bienvenido al Repositorio Nacional de México

Este es el medio de Acceso Abierto que el CONACyT ha habilitado para la consulta y el depósito de los recursos de información científica, tecnológica y de innovación (RIACTIs). El Repositorio Nacional busca poner a disposición del público en general los recursos de información derivados de proyectos de investigación científica, tecnológica y la innovación para facilitar su consulta, uso y reúso.

Browsing by Author Jian Wang.


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results 1 to 5 of 5


Issue DateTitlePublication Type/ Resource TypeAuthor(s)Submit Date
2020CT imaging changes of corona virus disease 2019(COVID-19): a multi-center study in Southwest ChinaArtículoXiaoming Li.; Wenbing Zeng.; Xiang Li.; Haonan Chen.; Linping Shi.; Xinghui Li.; Hongnian Xiang.; Yang Cao.; Hui Chen.; Chen Liu.; Jian Wang.-
2020Multiple approaches for massively parallel sequencing of HCoV-19 genomes directly from clinical samplesArtículoMinfeng Xiao.; Xiaoqing Liu.; Jingkai Ji.; Min Li.; Jiandong Li.; Lin Yang.; Wanying Sun.; Peidi Ren.; Guifang Yang.; Jincun Zhao.; Tianzhu Liang.; Huahui Ren.; Tian Chen.; Huanzi Zhong.; Wenchen Song.; Yanqun Wang.; Ziqing Deng.; Yanping Zhao.; Zhihua Ou.; Daxi Wang.; Jielun Cai.; Xinyi Cheng.; Taiqing Feng.; Honglong Wu.; Yanping Gong.; Huanming Yang.; Jian Wang.; Xun Xu.; Shida Zhu.; Fang Chen.; Yanyan Zhang.; Weijun Chen.; Yimin Li.; Junhua Li.-
2020SARS-CoV-2 detection using digital PCR for COVID-19 diagnosis, treatment monitoring and criteria for dischargeArtículoRenfei Lu.; Jian Wang.; Min Li.; Yaqi Wang.; Jia Dong.; Weihua Cai.-
2020Sex Differences in Severity and Mortality Among Patients With COVID-19: Evidence from Pooled Literature Analysis and Insights from Integrated Bioinformatic AnalysisArtículoXiyi Wei.; Yu-Tian Xiao.; Jian Wang.; Rui Chen.; Wei Zhang.; Yue Yang.; Daojun Lv.; Chao Qin.; Di Gu.; Bo Zhang.; Weidong Chen.; Jianquan Hou.; Ninghong Song.; Guohua Zeng.; Shancheng Ren.-
2020Single-cell atlas of a non-human primate reveals new pathogenic mechanisms of COVID-19ArtículoLei Han.; Xiaoyu Wei.; Chuanyu Liu.; Giacomo Volpe.; Zhifeng Wang.; Taotao Pan.; Yue Yuan.; Ying Lei.; Yiwei Lai.; Carl Ward.; Yeya Yu.; Mingyue Wang.; Quan Shi.; Tao Wu.; Liang Wu.; Ya Liu.; Chunqing Wang.; Yuanhang Zhang.; Haixi Sun.; Hao Yu.; Zhenkun Zhuang.; Tingting Tang.; Yunting Huang.; Haorong Lu.; Liqin Xu.; Jiangshan Xu.; Mengnan Cheng.; Yang Liu.; Chi Wai Wong.; Tao Tan.; Weizhi Ji.; Patrick H Maxwell.; Huanming Yang.; Jian Wang.; Shida Zhu.; Shiping Liu.; Xun Xu.; Yong Hou.; Miguel A Esteban.; Longqi Liu.-