Welcome to the Institutional Repository CONACYT


Bienvenido al Repositorio Nacional de México

Este es el medio de Acceso Abierto que el CONACyT ha habilitado para la consulta y el depósito de los recursos de información científica, tecnológica y de innovación (RIACTIs). El Repositorio Nacional busca poner a disposición del público en general los recursos de información derivados de proyectos de investigación científica, tecnológica y la innovación para facilitar su consulta, uso y reúso.

Browsing by Author Bing Zhang.


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results 1 to 4 of 4


Issue DateTitlePublication Type/ Resource TypeAuthor(s)Submit Date
2020Adjuvant corticosteroid therapy for critically ill patients with COVID-19ArtículoXiaofan Lu.; Taige Chen.; Yang Wang.; Jun Wang.; Bing Zhang.; Yongsheng Li.; Fangrong Yan.-
2020Structural basis for the inhibition of COVID-19 virus main protease by carmofur, an antineoplastic drugArtículoZhenming Jin.; Yao Zhao.; Yuan Sun.; Bing Zhang.; Haofeng Wang.; Yan Wu.; Yan Zhu.; Chen Zhu.; Tianyu Hu.; Xiaoyu Du.; Yinkai Duan.; Jing Yu.; Xiaobao Yang.; Xiuna Yang.; Xiang Liu.; Luke W Guddat.; Gengfu Xiao.; Leike Zhang.; Haitao Yang.; Zihe Rao.-
2020Structure of RNA-dependent RNA polymerase from 2019-nCoV, a major antiviral drug targetArtículoYan Gao.; Liming Yan.; Yucen Huang.; Fengjiang Liu.; Yao Zhao.; Lin Cao.; Tao Wang.; Qianqian Sun.; Zhenhua Ming.; Lianqi Zhang.; Ji Ge.; Litao Zheng.; Ying Zhang.; Haofeng Wang.; Yan Zhu.; Chen Zhu.; Tianyu Hu.; Tian Hua.; Bing Zhang.; Xiuna Yang.; Jun Li.; Haitao Yang.; Zhijie Liu.; Wenqing Xu.; Luke W. Guddat.; Quan Wang.; Zhiyong Lou.; Zihe Rao.-
2020Structure-Based Design, Synthesis and Biological Evaluation of Peptidomimetic Aldehydes as a Novel Series of Antiviral Drug Candidates Targeting the SARS-CoV-2 Main ProteaseArtículoWenhao Dai.; Bing Zhang.; Xia-Ming Jiang.; Haixia Su.; Jian Li.; Yao Zhao.; Xiong Xie.; Zhenming Jin.; Jingjing Peng.; Fengjiang Liu.; Chunpu Li.; You Li.; Fang Bai.; Haofeng Wang.; Xi Cheng.; Xiaobo Cen.; Shulei Hu.; Xiuna Yang.; Jiang Wang.; Xiang Liu.; Gengfu Xiao.; Hualiang Jiang.; Zihe Rao.; Leike Zhang.; Yechun Xu.; Haitao Yang.; Hong Liu.-