Welcome to the Institutional Repository CONACYT


Bienvenido al Repositorio Nacional de México

Este es el medio de Acceso Abierto que el CONACyT ha habilitado para la consulta y el depósito de los recursos de información científica, tecnológica y de innovación (RIACTIs). El Repositorio Nacional busca poner a disposición del público en general los recursos de información derivados de proyectos de investigación científica, tecnológica y la innovación para facilitar su consulta, uso y reúso.

Browsing by Author Yuan Sun.


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results 1 to 4 of 4


Issue DateTitlePublication Type/ Resource TypeAuthor(s)Submit Date
2020Calcium channel blocker amlodipine besylate is associated with reduced case fatality rate of COVID-19 patients with hypertensionArtículoLeike Zhang.; Yuan Sun.; Hao-Long Zeng.; Yudong Peng.; Xiaming Jiang.; Wei-Juan Shang.; Yan Wu.; Shufen Li.; Yu-Lan Zhang.; Liu Yang.; Hongbo Chen.; Runming Jin.; Wei Liu.; Hao Li.; Ke Peng.; Gengfu Xiao.-
2020Immunoglobulin fragment F(ab')2 against RBD potently neutralizes SARS-CoV-2 in vitroArtículoXiaoyan Pan.; Pengfei Zhou.; Tiejiong Fan.; Yan Wu.; Jing Zhang.; Xiaoyue Shi.; Weijuan Shang.; Lijuan Fang.; Xiaming Jiang.; Jian Shi.; Yuan Sun.; Shaojuan Zhao.; Rui Gong.; Ze Chen.; Gengfu Xiao.-
2020Novel and potent inhibitors targeting DHODH, a rate-limiting enzyme in de novo pyrimidine biosynthesis, are broad-spectrum antiviral against RNA viruses including newly emerged coronavirus SARS-CoV-2ArtículoRui Xiong.; Leike Zhang.; Shiliang Li.; Yuan Sun.; Minyi Ding.; Yong Wang.; Yongliang Zhao.; Yan Wu.; Weijuan Shang.; Xiaming Jiang.; Jiwei Shan.; Zihao Shen.; Yi Tong.; Liuxin Xu.; Yu Chen.; Yingle Liu.; Gang Zou.; Dimitri Lavillete.; Zhenjiang Zhao.; Rui Wang.; Lili Zhu.; Gengfu Xiao.; Ke Lan.; Honglin Li.; Ke Xu.-
2020Structural basis for the inhibition of COVID-19 virus main protease by carmofur, an antineoplastic drugArtículoZhenming Jin.; Yao Zhao.; Yuan Sun.; Bing Zhang.; Haofeng Wang.; Yan Wu.; Yan Zhu.; Chen Zhu.; Tianyu Hu.; Xiaoyu Du.; Yinkai Duan.; Jing Yu.; Xiaobao Yang.; Xiuna Yang.; Xiang Liu.; Luke W Guddat.; Gengfu Xiao.; Leike Zhang.; Haitao Yang.; Zihe Rao.-