Welcome to the Institutional Repository CONACYT


Bienvenido al Repositorio Nacional de México

Este es el medio de Acceso Abierto que el CONACyT ha habilitado para la consulta y el depósito de los recursos de información científica, tecnológica y de innovación (RIACTIs). El Repositorio Nacional busca poner a disposición del público en general los recursos de información derivados de proyectos de investigación científica, tecnológica y la innovación para facilitar su consulta, uso y reúso.

Browsing by Author Yu Zhang.


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results 1 to 4 of 4


Issue DateTitlePublication Type/ Resource TypeAuthor(s)Submit Date
2020Residual Attention U-Net for Automated Multi-Class Segmentation of COVID-19 Chest CT ImagesArtículoXiaocong Chen.; Lina Yao.; Yu Zhang.-
2020Survival analysis of hospital length of stay of novel coronavirus (COVID-19) pneumonia patients in Sichuan, ChinaArtículozhuo wang.; John S. Ji.; Yang Liu.; Runyou Liu.; Yuxin Zha.; Xiaoyu Chang.; Lun Zhang.; Yu Zhang.; Jing Zeng.; Ting Dong.; Xinyin Xu.; Lijun Zhou.; Jun He.; Yin Deng.; Bo Zhong.; Xianping Wu.-
2020The respiratory sound features of COVID-19 patients fill gaps between clinical data and screening methodsArtículoYing hui Huang.; Si jun Meng.; Yi Zhang.; Shui sheng Wu.; Yu Zhang.; Ya wei Zhang.; Yi xiang Ye.; Qi feng Wei.; Nian gui Zhao.; Jian ping Jiang.; Xiao ying Ji.; Chun xia Zhou.; Chao Zheng.; Wen Zhang.; Li zhong Xie.; Yong chao Hu.; Jian quan He.; Jian Chen.; Wang yue Wang.; Chang hua Zhang.; Liming Cao.; Wen Xu.; Yunhong Lei.; Zheng hua Jian.; Wei ping Hu.; Wen juan Qin.; Wan yu Wang.; Yu long He.; Hang Xiao.; Xiao fang Zheng.; Yi Qun Hu.; Wen Sheng Pan.; Jian feng Cai.-
2020Transmission of corona virus disease 2019 during the incubation period may lead to a quarantine loopholeArtículoWei Xia.; Jiaqiang Liao.; Chunhui Li.; Yuanyuan Li.; Xi Qian.; Xiaojie Sun.; Hongbo Xu.; Gaga Mahai.; Xin Zhao.; Lisha Shi.; Juan Liu.; Ling Yu.; Meng Wang.; Qianqian Wang.; Asmagvl Namat.; Ying Li.; Jingyu Qu.; Qi Liu.; Xiaofang Lin.; Shuting Cao.; Shu Huan.; Jiying Xiao.; Fengyu Ruan.; Hanjin Wang.; Qing Xu.; Xingjuan Ding.; Xingjie Fang.; Feng Qiu.; Jiaolong Ma.; Yu Zhang.; Aizhen Wang.; Yuling Xing.; Shunqing Xu.-