Welcome to the Institutional Repository CONACYT


Bienvenido al Repositorio Nacional de México

Este es el medio de Acceso Abierto que el CONACyT ha habilitado para la consulta y el depósito de los recursos de información científica, tecnológica y de innovación (RIACTIs). El Repositorio Nacional busca poner a disposición del público en general los recursos de información derivados de proyectos de investigación científica, tecnológica y la innovación para facilitar su consulta, uso y reúso.

Browsing by Author Yang Liu.


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results 1 to 4 of 4


Issue DateTitlePublication Type/ Resource TypeAuthor(s)Submit Date
2020Age-dependent effects in the transmission and control of COVID-19 epidemicsArtículoNicholas G Davies.; Petra Klepac.; Yang Liu.; Kiesha Prem.; Mark Jit.; CMMID COVID-19 working group.; Rosalind M Eggo.-
2020Hercules: An Autonomous Logistic Vehicle for Contact-less Goods Transportation During the COVID-19 OutbreakArtículoTianyu Liu.; Qinghai Liao.; Lu Gan.; Fulong Ma.; Jie Cheng.; Xupeng Xie.; Zhe Wang.; Yingbing Chen.; Yilong Zhu.; Shuyang Zhang.; Zhengyong Chen.; Yang Liu.; Yang Yu.; Zitong Guo.; Guang Li.; Peidong Yuan.; Dong Han.; Yuying Chen.; Haoyang Ye.; Jianhao Jiao.; Peng Yun.; Zhenhua Xu.; Hengli Wang.; Huaiyang Huang.; Sukai Wang.; Peide Cai.; Yuxiang Sun.; Yandong Liu.; Lujia Wang.; Ming Liu.-
2020Single-cell atlas of a non-human primate reveals new pathogenic mechanisms of COVID-19ArtículoLei Han.; Xiaoyu Wei.; Chuanyu Liu.; Giacomo Volpe.; Zhifeng Wang.; Taotao Pan.; Yue Yuan.; Ying Lei.; Yiwei Lai.; Carl Ward.; Yeya Yu.; Mingyue Wang.; Quan Shi.; Tao Wu.; Liang Wu.; Ya Liu.; Chunqing Wang.; Yuanhang Zhang.; Haixi Sun.; Hao Yu.; Zhenkun Zhuang.; Tingting Tang.; Yunting Huang.; Haorong Lu.; Liqin Xu.; Jiangshan Xu.; Mengnan Cheng.; Yang Liu.; Chi Wai Wong.; Tao Tan.; Weizhi Ji.; Patrick H Maxwell.; Huanming Yang.; Jian Wang.; Shida Zhu.; Shiping Liu.; Xun Xu.; Yong Hou.; Miguel A Esteban.; Longqi Liu.-
2020Survival analysis of hospital length of stay of novel coronavirus (COVID-19) pneumonia patients in Sichuan, ChinaArtículozhuo wang.; John S. Ji.; Yang Liu.; Runyou Liu.; Yuxin Zha.; Xiaoyu Chang.; Lun Zhang.; Yu Zhang.; Jing Zeng.; Ting Dong.; Xinyin Xu.; Lijun Zhou.; Jun He.; Yin Deng.; Bo Zhong.; Xianping Wu.-